Hệ thống nghe nhìn – Đặt lịch phát

Để giảm thiểu việc thao tác tốn thời gian và canh thời gian phát. Mesh cung cấp chức năng đặt lịch phát cho vùng. Lịch có thể được đặt cho 1 hoặc nhiều vùng 1 lúc. Các thiết bị sẽ nhận lịch và tự động phát khi tới thời gian được định ra bởi người dùng.

Thêm lịch mới

Để thao tác thêm lịch mới, người dùng chọn chức năng thêm lịch  . Giao diện thêm mới lịch sẽ hện lên cho người dùng nhập.

 • Bước 1: Nhập tên lịch (Tránh nhập trùng để dễ dàng quản lý)
  • Sau khi người dùng nhập thông tin vào biểu mẫu. Nút  sẽ hiện lên. Người dùng bấm  để bước qua bước chọn nội dung.
 • Bước 2: Chọn nội dung phát
  • Để chọn nội dung đặt lịch, người dùng đánh dấu vào ô đầu từng nội dung để thêm vào danh sách phát 
  • Xem lại danh sách nội dung đã thêm (Hình bên dưới)
  • Danh sách tất cả nội dung đã chọn
  • Người dùng có thể kéo thả để thay đổi thứ tự phát của danh sách
  • : Xóa nội dung đã thêm vào danh sách
 • Bước 3: Chọn vùng
  • Để chọn vùng người dùng đánh dấu vào ô ở mỗi vùng cần chọn.
  • Sau khi hoàn thành, người dùng chọn  để qua bước chọn thời gian.
 • Bước 4: Chọn thời gian
  • Hệ thống chia ra làm 4 loại lịch khác nhau:
   1. Lịch phát 1 lần theo ngày đã chọn.
   2. Lịch phát theo khoảng từ ngày tới ngày đã chọn.
   3. Lịch lặp trong tuần
    • Chọn ngày cần lặp trong tuần
    • Chọn thời gian phát
   4. Lịch lặp theo ngày trong từng tháng
    • Lặp theo 1 ngày cố định trong tháng (Ví dụ lặp vào ngày 2 hằng tháng)
    • Lặp theo khoảng thời gian hằng tháng (Ví dụ lặp từ ngày 2 tới ngày 10 hằng tháng).
 • Bước 5: Xác nhận tạo lịch
  • Người dùng chọn  để tạo lịch.

Sau khi tạo thành công, lịch vừa tạo sẽ được hiện lên ở danh sách. Để lịch có hiệu lực người dùng cần phải sử dụng chức năng đồng bộ với vùng .

Xem chi tiết và cập nhật lịch

Để xem chi tiết thông tin lịch đã đặt, người dùng chọn  , giao diện thông tin chi tiết lịch đã đặt hiện ra (giao diện giống với tạo lịch).

Người dùng có thể sửa đổi các nội dung đã tạo lịch trước đó ngay trong bước xem chi tiết .

 • Khi không có gì chỉnh sửa, người dùng chọn  để tắt giao diện xem chi tiết lịch.
 • Người dùng có thể xóa lịch thông qua chọn
 • Khi có thay đổi hay cần cập nhật các nội dung trong lịch
  • Thao tác giống như tạo lịch
  • Cuối cùng chọn    để tiến hành cập nhật lại nội dung trong lịch.