Hệ thống nghe nhìn – Điều khiển

Để di chuyển tới phần điều khiển, người dùng chọn Vùng -> Chọn vùng cần điều khiển để vô được bảng điều khiển của vùng đó. (Nếu chưa nắm rõ về vùng và cách tạo vùng, người dùng có thể xem lại tại đây.

Tổng quan bảng điều khiển vùng gồm:

 1. Thông tin nội dung đang phát
 2. Danh sách các nội dung trong vùng
 3. Danh sách lịch của vùng.
 4. Báo cáo trạng thái của thiết bị
 5. Cài đặt vùng

Nội dung đang phát

Phần này sẽ hiển thị nội dung chi tiết mà vùng đó đang phát.

Phần này có 2 chế độ hiển thị là phát nội dung thủ công và phát nội dung theo lịch

Chế độ phát thủ công

Là chế độ do người dùng tự bấm phát nội dung. Ở chế độ này người dùng ngoài có thể bấm phát nội dung mà còn có thể điều khiển:

 • Điều chỉnh thời gian phát của nội dung(thông qua việc kéo thời gian trên thanh thời gian phát của nội dung).
  • Khoảng thời gian nội dung đã được phát
  • Khoảng thời gian phát còn lại của nội dung
 • Điều khiển phát nội dung
  • Quay lại nội dung trước đó
  • Phát và dừng nội dung
  • Đi tới nội dung tiếp theo
  • Lặp nội dung (có 3 chế độ)
   • Lặp 1 bài duy nhất
   • Lặp lại cả danh sách
   • Dừng lặp
 • Điều chỉnh âm lượng nội dung

Chế độ phát tự động

Ở chế độ này, hệ thống sẽ tự động điều khiển thiết bị theo lịch đã được người dùng định sẵn (Xem lại cách đặt lịch)

Người dùng chỉ được điều chỉnh âm lượng khi vùng đang ở chế độ này.

Danh sách nội dung

Trong vùng gồm có các nội dung để người dùng điều khiển:

 1. Thư mục video
 2. Thư mục âm thanh
 3. Thư mục hình ảnh
 4. Video
 5. Âm thanh
 6. Hình ảnh
 7. Url
 8. Layout

Ở mỗi nhóm nội dung sẽ có các nút   dùng thể thêm nội dung mới vào vùng.

Để xoá nội dung ra khỏi vùng, người dùng chọn chức năng xoá bằng nút  . Giao diện sẽ chuyển sang chế độ xoá. Người dùng đánh dấu  vào ô ở mỗi nội dung muốn xoá. Sau đó, chọn  để xoá các nội dung vừa chọn ra khỏi vùng.

Để điều khiển thiết bị phát nội dung, người dùng chọn nút phát ở nội dung muốn phát .

Danh sách lịch

Trong phần điều khiển của vùng, người dùng chỉ có thể xem các thông tin về lịch có trong vùng mà không được thao tác. Nếu muốn thao tác người dùng phải đi tới “Đặt lịch phát” để có thể thao tác với lịch.

Các thông tin lịch được hiển thị:

 1. Tên lịch phát
 2. Ngày phát
 3. Thời gian phát
 4. Loại lịch

: Dùng để chuyển lịch từ tự động sang thủ công.

: Dùng để bật chức năng chạy lịch của vùng

Lưu ý: Nếu vùng đang bật chế độ tự động phát theo lịch thì người dùng không để thao tác hay điều khiển thiết bị phát nội dung khác. Nếu muốn điều khiển người dùng phải chuyển về dạng phát thủ công

: Người dùng có thể chọn chức năng này để xem phân bổ tổng quát nội dung tất cả các lịch có trong vùng.

Báo cáo vùng

Ở phần này, sẽ báo cáo tổng quan trạng thái đồng bộ, nội dung phát của tất cả các thiết bị đang kết nối và đang phát theo vùng.

Phần này rất quan trọng để người dùng theo dõi tình trạng phát nội dung của thiết bị khi đang sử dụng chế độ chạy lịch tự động.

 : Chức năng có hiệu lực khi thiết bị đó là thiết bị DS. Khi chạy theo lịch người dùng có thể bấm để xem được thiết bị của mình đang phát tới video đoạn nào.

Cài đặt chung cho vùng

Ở phần đầu trên cùng giao diện điều khiển vùng. Người dùng sẽ có  chức năng cài đặt vùng  . Khi chọn chức năng này, hệ thống sẽ hiện thị giao diện để người dùng có thể cài đặt chung cho vùng như:

 1. Chọn hình nền hiển thị cho thiết bị trong vùng.
 2. Danh sách thiết bị
 3. Danh sách người dùng

Thay đổi hình nền thiết bị

Thay vì trong những lúc thiết bị không phát nội dung hoặc đã phát xong nội dung trong lịch thì thiết bị sẽ hiển thị màn hình màu đen.

Ở phần này, chúng tôi cho phép người dùng có thể cập nhật ảnh nền cho thiết bị thay vì màn hình màu đen như mặc định. Các hình này sẽ được lấy trong kho hình ảnh của người dùng.

Để thay đổi hình nền, người dùng chỉ cần chọn hình nền ở bên danh sách hình sau đó xác nhận là hệ thống sẽ thiết hành cập nhật hình nền cho tất cả các thiết bị trong vùng đó.

Danh sách thiết bị

Ở phần này, sẽ hiển thị danh sách tất cả các thiết bị trong vùng các thông tin gồm có:

 1. Hình ảnh loại thiết bị
 2. Tên thiết bị
 3. Trạng thái thiết bị
  • Kết nối
  • Mất kết nối
 4. : Dùng để xoá thiết bị ra khỏi vùng.

Để thêm thiết bị vào vùng, người dùng chọn . Hệ thống sẽ hiện danh sách tất cả các thiết bị DS và MS của tài khoản người dùng đó hiện có.

Nếu   sáng lên thì có nghĩa thiết bị đó chưa được sử dụng hoặc chưa có nằm trong vùng nào. Thì người dùng mới có thể thêm thiết bị này vào vùng.

Nếu bị mờ đi có nghĩa là thiết bị này đang được sử dụng trong một vùng khác. Để có thể thêm thiết bị này vô thì người dùng cần tìm vùng chứa thiết bị này và xoá thiết bị ra khỏi vùng đó. Thì người dùng mới có thể thêm được thiết bị vào vùng này.

Danh sách người dùng 

Ở phần này, hiện danh sách người dùng đã được thêm vào vùng này:

 1. Tên người dùng
 2. Quyền của người dùng trong vùng
 3.  Xoá người dùng ra khỏi vùng

Mặc định trong vùng sẽ có một người trong danh sách chính là người chủ tạo ra vùng này và người dùng này có quyền cao nhất trong vùng.

Để thêm mới người dùng vào vùng. Người dùng chọn chức năng thêm .

Để thêm người dùng vào vùng, trước tiên người dùng đó phải có trong hệ thống của Mesh.

Người dùng nhập địa chỉ email để tìm kiếm người dùng

 • Nếu người dùng đó đã có tài khoản trong hệ thống -> Thêm thành công vào vùng
 • Nếu người dùng chưa có tài khoản trong hệ thống -> Hệ thống sẽ gửi email mời dùng đến với người đó. Sau đó người đó tạo tài khoản vào hệ thống lúc này mới thêm được.