Hệ thống nghe nhìn – Kho nội dung

Nhắc đến hệ thống nghe nhìn, một phần không thể thiếu và là một phần quan trọng nhất của giải pháp này chính là các nội dung để phát.

Ở Mesh cung cấp một kho nội dung riêng cho từng tài khoản để người dùng có thể tải lên các nội dung mong muốn phát:

 1. Âm thanh
 2. Video
 3. Hình ảnh
 4. Playlist
 5. Layout
 6. Url

Mesh cung cấp mặc định cho mỗi tài khoản dung lượng 1GB để lưu trữ dữ liệu. Nếu có nhu cầu nâng cấp dung lượng lưu trữ vui long liên hệ với chung tôi qua email: info@mesh.vn

Lựa chọn nội dung cần xem

Từng nội dung sẽ được chia ra từng mục riêng lẹ để người dùng có thể dễ dàng quản lý, tránh bị nhầm lẫn

Để chuyển nội dung cần xem người dùng sử dụng thanh lựa chọn ở phía trên cùng của kho nội dung

Khi người dùng đang xem nội dung tại vị trí nào thì nội dung đó sẽ được đổi màu xanh như hình.

Âm thanh

Tải âm thanh

Để tải lên âm thanh, người dùng chọn nút “Tải lên âm thanh” (Như hình) để tiến hành tải lên.

Ở đây chúng tôi hỗ trợ các file âm thanh như:

 1. audio/mp3
 2. audio/mpeg
 3. audio/x-flac
 4. audio/wave
 5. audio/flac
 6. audio/wav

Danh sách âm thanh

Hiển thị danh sách âm thanh người dùng đã tải lên. Ở mỗi âm thanh trong danh sách có 2 chức năng để người dùng thao tác:

 1. Cập nhật tên âm thanh:
 2. Nghe lại nội dung âm thanh: 

Tìm kiếm và cài đặt

Để tìm kiếm âm thanh, người dùng nhập vào ô tìm kiếm. Hệ thống sẽ tìm kiếm ngay lập tức theo từng kí tự người dùng nhập vào.

Để có thể xóa âm thanh trong danh sách, người dùng cần chọn nút cài đặt  kế bên ô nhập tìm kiếm. Sau khi chọn nút cài đặt , giao diện sẽ chuyển sang chế độ lựa chọn xóa (như hình bên) cho người dùng thao tác

 • : Nếu đánh dấu vào ô này thì âm thanh này được đưa vào danh sách xóa
 • : Dùng để chọn đánh dấu xóa tất cả
 • : Xác nhận xóa các file vừa chọn
 • : Quay lại trạng thái ban đầu

Video

Tải video

Để tải lên video, người dùng chọn nút “Tải lên video” (Như hình) để tiến hành tải lên.

Ở đây chúng tôi hỗ trợ các file video như:

 1. video/mp4
 2. video/mov
 3. video/mpg
 4. video/mpeg
 5. video/wmv
 6. video/avi
 7. video/quicktime

Danh sách video

Hiển thị danh sách video người dùng đã tải lên. Ở mỗi video trong danh sách có 2 chức năng để người dùng thao tác:

 1. Cập nhật tên âm thanh:
 2. Xem video: 

Tìm kiếm và cài đặt

Để tìm kiếm video , người dùng nhập vào ô tìm kiếm. Hệ thống sẽ tìm kiếm ngay lập tức theo từng kí tự người dùng nhập vào.

Để có thể xóa video trong danh sách, người dùng cần chọn nút cài đặt  kế bên ô nhập tìm kiếm. Sau khi chọn nút cài đặt , giao diện sẽ chuyển sang chế độ lựa chọn xóa (như hình bên) cho người dùng thao tác

 • : Nếu đánh dấu vào ô này thì video này được đưa vào danh sách xóa
 • : Dùng để chọn đánh dấu xóa tất cả
 • : Xác nhận xóa các file vừa chọn
 • : Quay lại trạng thái ban đầu

Hình ảnh

Tải hình ảnh

Để tải lên hình ảnh, người dùng chọn nút “Tải lên hình ảnh” (Như hình) để tiến hành tải lên.

Ở đây chúng tôi hỗ trợ các file hình ảnh như:

 1. .jpeg
 2. .png

Danh sách hình ảnh

Hiển thị danh sách hình ảnh người dùng đã tải lên. Để thao tác với hình ảnh, người dùng đưa chuột tới tới hình ảnh đó -> các nút chức năng thao tác với hình ảnh đó sẽ hiện lên

 1. Xem lại hình ảnh
 2. : Cập nhật tên hình ảnh

Tìm kiếm và cài đặt

Để tìm kiếm hình ảnh, người dùng nhập vào ô tìm kiếm. Hệ thống sẽ tìm kiếm ngay lập tức theo từng kí tự người dùng nhập vào.

Để có thể xóa hình ảnh trong danh sách, người dùng cần chọn nút cài đặt  kế bên ô nhập tìm kiếm. Sau khi chọn nút cài đặt , giao diện sẽ chuyển sang chế độ lựa chọn xóa (như hình bên) cho người dùng thao tác

 • : Nếu đánh dấu vào ô này thì video này được đưa vào danh sách xóa
 • : Dùng để chọn đánh dấu xóa tất cả
 • : Xác nhận xóa các file vừa chọn
 • : Quay lại trạng thái ban đầu