Hệ thống nghe nhìn – Thiết bị

Phần này sẽ quản lý tất cả các thiết bị MS và DS mà người dùng đã thêm vào hệ thống.

 • Hiển thị danh sách và thông tin của các thiết bị đã được thêm vào hệ thống
  • Tên thiết bị
  • Loại thiết bị
   •  Thiết bị MS
   •  Thiết bị DS
  • Trạng thái kết nối của thiết bị
   •  Thiết bị đang bị mất kết nối
   •  Thiết bị đang kết nối

Thêm thiết bị mới

Các bước để thêm 1 thiết bị mới vào hệ thống:

 1. Nhấn nút  trên giao diện. Sau đó hệ thống sẽ hiện ra biểu mẫu thêm thiết bị như hình bên.
 2. Nhập đầy đủ các thống tin biểu mẫu yêu cầu
  • Tên thiết bị (Do người dùng tự đặt tên cho phù hợp với nhu cầu quản lý)
  • S/N thiết bị (Được in trên bao bì của thiết bị hoặc quét mã QR).
 3. Sau khi điền hoàn thành biểu mẫu. Người dùng nhấn nút  để tiến thực hiện thêm thiết bị.
 4. Quá trình thêm thiết bị sẽ mất một vài giây. Sau khi thành công người dùng sẽ thấy được thiết bị vừa thêm ở trong danh sách thiết bị.

Cập nhật phiên bản mới cho thiết bị

Để thuận tiện cho việc cung cấp các tính năng mới và cải thiện các tính năng mới từ xa cho người dùng. Chúng tôi cho ra chức năng cập nhật phiên bản mới cho thiết bị

Cập nhật cho tất cả các thiết bị

 1. Nhấn nút  ở giao diện trang danh sách thiết bị
 2. Sau khi người dùng xác nhận cập nhật phiên bản mới. Hệ thống sẽ thiết hành cập nhật thiết bị
 3. Thiết bị sẽ tự đông khởi động lại và tải xuống bản cập nhật mới nên quá trình cập nhật sẽ diễn ra trong một ít phút).
 4. Sau khi cập nhật thành công -> Thiết bị sẽ hoạt đông bình thường (Lúc này người dùng có thể điều khiển thiệt bị và trải nghiệm tính năng mới).

Cập nhật cho từng thiết bị

 1. Để thực hiện cập nhật phiên bản cho từng thiết bị. Đầu tiền người dùng phải vào xem chi tiết của thiết bị đó. Ở mỗi thiết bị sẽ có nút  để hiển thị thông tin chi thiết của thiết bị.
 2. Sau khi bấm , thông tin chi tiết thiết bị sẽ hiện ra.
 3. Ở đây sẽ cho biết phiên bản hiện tại của thiết bị và nếu thiết bị đó có phiên bản mới thì hệ thống sẽ thông báo và nút cập nhật  sẽ hiện ra để người dùng thực hiện chức năng cập nhật phiên bản mới.

Lưu ý: Nếu thị bị không có phiên bản mới thì người dùng sẽ không thấy được nút cập nhật .

Xem chi tiết thiết bị

 1. Ở trên từng thiết bị sẽ có nút xem chi thiết tiết bị  .
 2. Người dùng bấm vào nút , hệ thống sẽ hiện ra biểu mẫu kèm theo thông tin chi tiết của từng thiết bị như hình bên.
 3. Trong đây, còn có các chức năng để người dùng có thể thao tác với thiết bị:
  •  Cập nhật tên cho thiết bị.
  • Khởi động lại thiết bị .
  •  Thiết lập mạng wifi cho thiết bị.
  •   Xoá thiết bị ra khỏi tài khoản