Hệ thống nghe nhìn – Vùng

Các giải pháp của MESH đều theo phương pháp kiểm soát tập trung. Nên MESH sẽ tạo ra không gian để người dùng thực hiện được điều này gồm:

 1. Khu vực (Location): Ở đây sẽ gôm nhóm các vùng lại với nhau để thuận tiện cho việc tìm kiếm.
 2. Vùng (Zone): Là không gian để người dùng có thể thao tác, kiểm soát, điều khiển thiết bị ở trong này.

Tạo mới khu vực / vùng

Để tạo khu vực mới hoặc vùng mới, người dùng bấm nút tạo hệ thống sẽ hiện ra biểu mẫu tạo mới

Tạo vùng mới

Để tạo khu vực mới, người dùng phải nhập đủ các thông tin biểu mẫu yêu cầu gồm:

 1. Tên vùng
 2. Mô tả (nếu có)
 3. : Khi không đánh dấu vào ô này thì người dùng phải chọn khu vực cho vùng này. Nếu đánh đấu vào ô này thì vùng này có thể xem như là một khu vực nên không cần chọn khu vực cho vùng này.

Lưu ý: Nếu muốn chọn khu vực cho vùng thì bắt buộc bạn phải thực hiện bước tạo khu vực mới trước khi tạo vùng (nếu chưa tạo khu vực nào trước đó).

Tạo khu vực mới

Để tạo khu vực mới, người dùng phải điền đầy đủ các thông tin biểu mẫu yêu cầu:

 1. Tên khu vực
 2. Mô tả (nếu có)

Lưu ý cho người dùng: Để dễ dàng và thuận tiện hơn cho việc kiểm soát, chúng tôi khuyên người dùng đặt tên không trùng nhau hoặc gần gần giống nhau để tránh việc khó kiểm soát và dễ dàng nhầm lẫn.

Xem chi tiết vùng

Người dùng có thể xem chi tiết vùng bằng cách chọn nút cài đặt    ở vùng muốn xem. Hệ thống sẽ hiện ra thông tin chi tiết của vùng.

 1. Tên vùng
 2. Khu vực đang chứa vùng đó (nếu có)

Trong biểu mẫu xem chi tiết vùng, người dùng có các chức năng:

 1. Cập nhật vùng (tên, khu vực)
  • Người dùng thay đổi thông tin vùng trực tiếp trên biểu mẫu hệ thống hiện ra
  • Sau đó xác nhận cập nhật  . Sau đó hệ thống sẽ tiến hành thay đổi cập nhật thông tin vùng.
 2. Nhân bản vùng:
  • Chức năng này giúp người dùng tạo ra những vùng có chung nội dung với nhau một cách nhanh và thuận tiện hơn.
 3. Xóa vùng: 

Sắp xếp vùng

Người dùng có 2 lựa chọn để dễ dàng tìm kiếm và sắp xếp vùng:

 1. Xem danh sách vùng theo khu vực
 2. Sắp xếp danh sách vùng

Xem danh sách vùng theo từng khu vực

Để xem danh sách vùng theo từng khu vực, người dùng chọn các lựa chọn ở thanh chọn kế bên nut thêm vùng mới  .

 • Mặc định thanh chọn sẽ ở chế độ xem vùng ở tất cả các khu vực.
 • Khi người dùng chọn vào thanh chọn, hệ thống sẽ hiển thị danh sách khu vực đã tạo trước đó -> Chọn khu vực muốn xem danh sách vùng.
 • Trong thanh chọn ở từng khu vực sẽ có các chức năng để quản lý khu vực:
  • Cập nhật tên khu vực: 
  • Xóa khu vực: