Thẻ: chongcovid-19


  • Camera thân nhiệt MOWL256P – Thermal AI camera

    Camera thân nhiệt MOWL256P – Thermal AI camera