Thẻ: event


  • Mesh tham gia triển lãm Smart City Asia 2023

    Mesh tham gia triển lãm Smart City Asia 2023

    Vừa qua, Mesh đã tham gia SMART CITY ASIA 2023 – Triển lãm và diễn đàn chuyên ngành tập trung vào lĩnh vực Thành Phố thông minh.

  • ️NHỮNG DẤU ẤN CỦA MESH TRONG CÁC SỰ KIỆN VỪA QUA

    ️NHỮNG DẤU ẤN CỦA MESH TRONG CÁC SỰ KIỆN VỪA QUA

    Vừa qua, Mesh đã có cơ hội gặp gỡ, kết nối nhiều khách hàng tiềm năng trong và ngoài nước cùng những lời mời hợp tác trong tương lai.