Thẻ: giáo dục


  • Back to school 2022 – Chào năm học mới với nhiều niềm vui mới!

    Back to school 2022 – Chào năm học mới với nhiều niềm vui mới!

    Với hơn 80% tổ chức giáo dục hiện đại đã chọn giải pháp Digital Signage để truyền tải thông tin, bài học ý nghĩa trong các lớp học