Thẻ: highlands


  • HIGHLANDS COFFEE – THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP BACKGROUND MUSIC MESH

    HIGHLANDS COFFEE – THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP BACKGROUND MUSIC MESH

    Giải pháp Background Music – Âm thanh nhạc nền đa vùng tập trung Mesh đã đáp ứng tất cả những yêu cầu của Highlands Coffee với đa tiện ích.