Thẻ: live events


  • Truyền thông trực tuyến qua Mesh – Cloud Digital Signage

    Truyền thông trực tuyến qua Mesh – Cloud Digital Signage

    Truyền thông trực tuyến (live events) lễ khai trương kết hợp công cụ livestream – hình thức truyền thông marketing khuếch trương hiệu quả Khai trương là một sự kiện thông báo cho tất cả mọi người về sự khởi đầu của một công ty, một cửa hàng hay một showroom. Ngoài chuẩn bị chu…