Thẻ: mesh chung tay chong covid


  • Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị

    Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị

    Nguy cơ dịch bệnh bùng phát vẫn luôn hiện hữu. Vì vậy, cần có giải pháp phù hợp chung sống an toàn- Bộ Y tế xây dựng và ban hành cuốn “Sổ tay hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”. Sau đây là hướng dẫn tại trung…