Thẻ: zing mp3


  • Hệ thống âm thanh nhạc nền đa vùng tập trung Mesh – Kho nhạc bản quyền “khổng lồ” trong kinh doanh

    Hệ thống âm thanh nhạc nền đa vùng tập trung Mesh – Kho nhạc bản quyền “khổng lồ” trong kinh doanh

    Mesh cung cấp hệ thống âm thanh nhạc nền đa vùng tập trung hỗ trợ phát kho nhạc bản quyền “khổng lồ” cho các nhà kinh doanh, chuỗi cửa hàng…