Tài khoản người dùng

Đăng nhập vào website quản lý và tạo tài khoản

Để sử dụng dịch vụ của MESH hoặc xem trình quản lý các tính năng của MESH, bạn cần có 1 tài khoản. Nếu bạn đã đăng ký tài khoản trước đó, bạn có thể chuyển thằng đến phần ‘Đăng nhập’ để đăng nhập vào trang quản lý MESH.

Đăng ký tài khoản

Nếu bạn đã đăng ký tài khoản MESH trước đó, thì bạn có thể bỏ qua phần này

Các bước đăng ký tài khoản:

 1. Truy cập vào đây để đăng ký tài khoản.
 2. Biểu mẫu đăng ký sẽ hiện ra, bạn nhập đầy đủ các thông tin biểu mẫu yêu cầu:
  • Địa chỉ email (Email address) :
   • Bạn phải nhập đúng địa chỉ email đang sử dụng vì chúng tôi sẽ gửi cho bạn một đoạn mã để bạn kích hoạt tài khoản. Nếu nhập sai thì bạn sẽ không nhận được mã và bạn sẽ không đăng nhập được vào tài khoản của bạn.
  • Tên của bạn (Your name)
  • Mật khẩu (Password)
  • Xác nhận lại mật khẩu (Repeat password)
 3. Nhấn nút ‘Đăng ký tài khoản’.
 4. Quá trình tạo tài khoản của bạn sẽ mất vài giây.
 5. Khi quá trình đăng ký của bạn thành công. Chúng tối sẽ tự động chuyển bạn tới trang ‘Kích hoạt tài khoản’.

Kích hoạt tài khoản

Đây là bước bắt buộc bạn phải làm để có thể sử dụng được tài khoản vừa mới được tạo. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một đoạn mã để kích hoạt tài khoản thông qua địa chỉ email bạn vừa mới sử dụng để tạo tài khoản. Đoạn mã gồm có 6 chữ số.

Các bước kích hoạt tài khoản:

 1. Điền thông tin biểu mẫu yêu cầu
  • Địa chỉ email (Địa chỉ mail bạn nhận được mã kích hoạt).
  • Mã kích hoạt (Đoạn mã được gửi trong hộp thư của bạn).
 2. Nhấn nút kích hoạt.
 3. Quá trình kích hoạt sẽ diện ra trong vài giây
 4. Khi thành công. Chúng tôi sẽ chuyển bạn trực tiếp đến trang đăng nhập (Nếu không chuyển bạn có thể nhấn vào đây để tói trang đăng nhập).
 • Nếu bạn nhập đúng địa chỉ email mà không nhận được mã kích hoạt. Bạn có thể nhấn vào nút  ‘Gửi lại mã’ để chúng tôi gửi lại mã cho bạn.
 • Nếu bạn vẫn không nhận được mã bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua hộp thư: info@mesh.vn . Chúng tôi sẽ xác nhận và giải quyết cho bạn.

Đăng nhập tài khoản

Bạn cần phải đăng nhập để xem được các tính năng và sử dụng dịch vụ của MESH.

Các bước kích hoạt tài khoản:

 1. Đi tới trang cloud.mesh.vn.
 2. Biểu mẫu đăng nhập hiện ra và bạn điền đẩy đủ thông tin biểu mẫu yêu cầu:
  • Địa chỉ email
  • Mật khẩu
 3. Nhấn nút ‘Đăng nhập’
 4. Sau khi đăng nhập thành công. Chúng tôi sẽ chuyển bạn tới trang DASHBOARD quản lý của MESH.