Danh mục: Tài chính ngân hàng


  • Ứng dụng giải pháp quản lý  màn hình tập trung cho ngân hàng

    Ứng dụng giải pháp quản lý màn hình tập trung cho ngân hàng

    Hiện tại hầu hết các ngân hàng đã ứng dụng Digital Signage vào các chi nhánh và phòng giao dịch với 4 mục đích chính: Các màn hình Digital Signage có mặt ở hầu hết các ngân hàng, số lượng màn hình tăng theo số chi nhánh và phòng giao dịch. Để kiếm soát và…