Xem thông tin tài khoản

Để xem các thông tin và cài đặt tài khoản của bạn. Bạn chọn vào ảnh đại diện của bạn ở góc phải trên cùng của giao diện.

Sau đó chọn “Thông tin người dùng” để đi tới trang xem thông tin đầy đủ của tài khoản.

Thông tin tài khoản

Hiển thị thông tin chi tiết của tài khoản:

 1. Tên tài khoản
 2. Email
 3. Điện thoại
 4. Địa chỉ
 5. Ngày sinh

Người dùng chọn nút  để tiến hành cập nhật thông tin tài khoản nếu có nhu cầu.

Bảo mật 2 lớp

Vì đây là các giải pháp liên quan tới việc quản lý và đặc biệt là quản lý nội dung. Nên cần phải có các chức năng bảo mật 2 lớp để hạn chế các trường hợp không mong muốn xảy ra

Người dùng sử dụng những toggle ở từng chức năng để kích hoạt chúng lên

 1. Đăng nhập: Ngăn cho người lạ đăng nhập vào tài khoản ăn cắp nội dung. Một mã đăng nhập sẽ được gửi đến email của người dùng. Người dùng sẽ dùng mã này để đăng nhập vào hệ thống sau khi đăng nhập email và mật khẩu.
 2. Tải lên nội dung: Một mã sẽ được gửi đến email của người dùng. Người dùng nhập đúng mã này vào thì nội dụng mới được tải lên thành công. Hạn chế các nội dung không hay, không phù hợp, bạo động,….
 3. Gửi báo cáo: Để lấy được báo cáo người dùng phải nhập đúng mã đã được gửi tới email. Hạn chế để người khác lấy được các báo cáo quan trọng của thiết bị.

Lưu ý: Sau khi thao tác với toggle ở mỗi phần bảo mật, người dùng phải chọn thì hệ thống mới cập nhật. Để có thể cập nhật thành công người dùng phải nhập đúng đoạn mã được gửi tới email.

Lịch sử đăng nhập

Báo cáo danh sách và thời gian các thiết bị mà tài khoản của người dung đã được đăng nhập. Trong quá trình đăng nhập vào tài khoản, khi đăng nhập thành công, chúng tôi sẽ gửi một email đến bạn để thông báo tài khoản của bạn đã được đăng nhập

chức năng giúp người dùng có thể đăng xuất tài khoản từ xa (Nếu nhận thấy thiết bị lạ người dùng có thể sử dụng chức năng này để đăng xuất tài khoản ở thiết bị đó).

Đổi mật khẩu

 1. Người dùng điền đầy đủ thông tin trên biểu mẫu
 2. Chọn   để tiền hành đổi mật khẩu
 3. Sau khi đổi thành công, tài khoản của người dùng sẽ được đăng xuất ở tất cả các thiết bị.

Đổi màu giao diện

Để phù hợp với người dùng, Mesh cung cấp 2 màu giao diện sáng và tối.

Để đổi màu giao diện, người dùng tìm tới phần “Giao diện” ở phần “Thông tin tài khoản”.