Tổng quan về MESH

Trang giao diện quản lý của MESH cho phép chúng ta sử dụng tất cả các tính năng mà MESH cung cấp. Dưới đây là các thành phần chính của một trang quản lý của MESH:

Menu chính

Menu chính sẽ bao gồm các giải pháp Mesh đang cung cấp:

Hệ thống nghe nhìn

 • Thống kê chung: Giúp xem tổng quan các thiết bị đang sử dụng, số lượng media của người dùng.
 • Thiết bị: Chứa danh sách các thiết bị mà người dùng đã thêm vào.
 • Vùng: Là các vùng do người dùng tạo để dễ dàng quản lý.
 • Kho nội dung: Chứa các nội dung như: âm nhạc, video, hình ảnh mà người dùng đã tải lên.
 • Đặt lịch phát: Tạo lịch phát cho thiết bị.
 • Báo cáo: Xem các báo cáo liên quan đến thiết bị.

Kiểm soát ra vào

 • Thống kê chung: Báo cáo tổng quan về hệ thống ra vào.
 • Công ty: Chứa các công ty do người dùng tạo để dễ dàng quản lý.
 • Người dùng: Danh sách người dùng có trong hệ thống.
 • Nhóm ra vào: Tạo các nhóm có thể ra vào theo từng thời gian nhất định.
 • Thẻ: Danh sách các thẻ ra vào.
 • Thiết bị: Danh sách các thiết bị.
 • QR code: Tạo mã QR để vào cửa.
 • Báo cáo: Báo cáo tổng quan về hệ thống ra vào.

Tự động hoá

 • Thiết bị: Danh sách các thiết bị tự động hoá.
 • Vùng: Danh sách vùng do người dùng tạo để dễ dàng quản lý.

Khu vực chính

Chính giữa trang quản lý của MESH, bạn sẽ thấy các phần thông tin quản lý tương ứng với từng mục trong menu chính mà bạn chọn. Bạn sẽ được thao tác mọi thứ ở vị trị này

Menu cài đặt tài khoản

Menu là hình ảnh đại diện mà bạn đã tải lên. Menu gồm có:

Thông tin người dùng

Dùng để xem thông tin tài khoản của bạn cũng như chỉnh sửa các thông tin nếu bạn cần.

Đăng xuất

Đăng xuất tài khoản của bạn khi không sử dụng.